Ujian Sekolah ( US ) tahun 2016 akan dilaksanakan pada pertengahan bulan mei mendatang. US merupakan Ujian pengganti UN, sehingga dalam implemtentasinya terdapat beberapa kemiripan baik dari segi soal maupun cakupan materi yang diujiankan. Beberapa perbendaan US dengan UN yakni

Ujian Sekolah merupakan sebuah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sebagai Ujian Akhir bagi siswa kelas 6 SD/MI. Ujian sekolah pada jenjang SD/MI dibedakan menjadi ujian tulis dan ujian praktik. Sebagai salah satu bahan persiapan dalam pembuatan Ujian Sekolah