Data File Guru | Aplikasi Penilaian merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan penilaian secara cepat sempurna dan efektif. aplikasi penilaian yang dimaksud disini ialah aplikasi penilai kurikulum 2013 yang dijadikan dasar pola pembelajaran ketika ini..